print چاپ creativegroup گروه خلاق
چاپ
مارس 1, 2018
photographer creativegroup گروه خلاق
عکاسی
ژوئن 14, 2018
print چاپ creativegroup گروه خلاق
چاپ
مارس 1, 2018
photographer creativegroup گروه خلاق
عکاسی
ژوئن 14, 2018

وب و اپلیکیشن

تاریخ را که ورق می‌زنیم، رد پایی از پیشگویی را در جای جای آن مشاهده می‌کنیم. پیشگویی در مورد آینده. اینکه آیندگان چگونه زندگی خواهند کرد. از 2000 سال پیش تا اوایل قرن بیستم، پیشبینی‌هایی صورت گرفت که هر بار دقیق‌تر از نیاکان قبلی، تصویر آینده را ترسیم می‌کرد.

عصر دیجیتال امروزی در واقع همان آینده‌ای‌ست که سالهای سال آمدنش را پیش بینی کردیم. ما انسان‌های خوشبخت در واقع در آینده‌ای زندگی می‌کنیم که نیاکان ما آن را مژده داده بودند.

این آینده بر بستر اینترنت، وب و موبایل استوار شده است. بنابراین برای سوار شدن بر موج آینده، استفاده از این بستر اجتناب ناپذیر است.

سرویس‌هایی که از آنها صحبت کردیم حالا شما را هر ساعتی از شبانه روز در هر نقطه‌ی شناخته شده از گیتی معرفی می‌کنند. این کار به لطف پیشرفت چشمگیر تکنولوژی امکان پذیر شده تا ما نه تنها دیگران را هم ببینیم، بلکه خودمان را در فضایی برابر ابراز کنیم و داستان منحصربفرد خودمان را برای مخاطبانمان به اشتراک بگذاریم.