شرکت چارچوب


خدمات ارائه شده :

طراحی وب سایت

مشاوره دیجیتال مارکتینگ

خروجی های این پروژه

وب

نوع وب سایت : شرکتی داینامیک
زبان برنامه نویسی : PHP 5.6 , HTML5 , CSS3 ,BOOTSTRAP , JS
بانک اطلاعاتی : داینامیک mySQL
تاریخ طراحی و اجرا : 1393