شرکت ملکوه ماشین


خدمات ارائه شده :

مستند تبلیغاتی

عکاسی صنعتی

طراحی وب سایت

شرکت ملکوه ماشین وارد کننده مستقیم دستگاههای صنعتی و خطوط تولید از اتحادیه اروپا می باشد، این شرکت با هدف مشتری مداری و مرتفع نمودن نیاز کارخانجات، مدیران و تلاش گران عرصه صنعت،نمایشگاه دائمی خود را احداث نموده است.
- افزایش آگاهی نسبت به برندهای این شرکت
- معرفی شرکت و نمایشگاه ماشین های صنعتی
- استفاده موثر از پکیج فیلم در نمایشگاهها، سمینارها، ارسال به مشتریان و...

خروجی های این پروژه

مستند تبلیغاتی

شرکت ملکوه ماشین
تکنیک ساخت: رئال
تاریخ تولید:1396
زمان: 15قیقه
زمان انتخابی:1دقیقه

شرکت ملکوه ماشین
تکنیک ساخت: رئال
تاریخ تولید:1396
زمان: 15قیقه
زمان انتخابی:1دقیقه

شرکت ملکوه ماشین
تکنیک ساخت: رئال
تاریخ تولید:1396
زمان: 15قیقه
زمان انتخابی:1دقیقه

عکاسی صنعتی

وب

نوع وب سایت : شرکتی داینامیک
زبان برنامه نویسی : PHP 7.2 , HTML5 , CSS3 ,BOOTSTRAP , JS
بانک اطلاعاتی : داینامیک mySQL
تاریخ طراحی و اجرا : 1396