گروه صنعتی مینو


خدمات ارائه شده :

مستند تبلیغاتی

شرکت صنعتی پارس مینو در زمینه تولید انواع بیسکوئیت، محصولات شکلاتی، ویفر، آدامس و پفک فعالیت داشته است .
- افزایش آگاهی نسبت به کیفیت محصولات
- معرفی شرکت ،کارخانه،مدیریت
- اطلاع رسانی از محصولات متنوع
- معرفی شرکت اقتصادی خودکفایی آزادگان، شرکت صنعتی پارس مینو، شرکت دارویی آرایشی بهداشتی مینو، شرکت شوکوپارس ، شرکت پخش قاسم ایران ، شرکت پارس گستر مینو،شرکت صنعتی مینو (خرمدره)
- استفاده موثر از پکیج فیلم در شبکه های تلویزیونی داخلی، نمایشگاهها، سمینارها، ارسال به مشتریان ، نمایش در فضاهای مجازی

خروجی های این پروژه

مستند تبلیغاتی

شرکت مینو(دارویی، آرایشی، بهداشتی)
تکنیک ساخت: رئال
تاریخ تولید:1392
زمان: 45قیقه
زمان انتخابی:1دقیقه

شرکت مینو (آدامس وایت)
تکنیک ساخت: رئال
تاریخ تولید:1392
زمان: 45قیقه
زمان انتخابی:1دقیقه