شرکت پارس پامچال


خدمات ارائه شده :

مستند تبلیغاتی

در اواخر دهه چهل هجری شمسی به صورت سهامی عام در نخستین شهرک صنعتی ایران (البرز قزوین) احداث گردید در ابتدای کار در بخش تولید رنگ همکاری با شرکت سادولین دانمارک آغاز و محصول تجاری با نام یونیکو روانه بازار شد. با تکیه بر نگرش وسیع مدیران و بهره گیری از دانش و تجربه افراد متخصص و نیز تلاش و همت کلیه پرسنل، هدف در شرکت پارس پامچال دستیابی به نشان طلایی رنگ و قرار گیری در میان صد شرکت بزرگ تولید کننده پوشش های تخصصی در سطح جهان می باشد - افزایش آگاهی نسبت به کیفیت محصول
- معرفی شرکت کارخانه، مدیران و پرسنل
- معرفی فعالیت ده ساله مدیریت بخش فروش
- استفاده موثر از پکیج فیلم در نمایشگاهها، سمینارها، ارسال به مشتریان و...

خروجی های این پروژه

مستند تبلیغاتی

شرکت پارس پامچال
تکنیک ساخت: رئال
تاریخ تولید:1391
زمان: 30دقیقه
زمان انتخابی:1دقیقه

شرکت پارس پامچال
تکنیک ساخت: رئال
تاریخ تولید:1391
زمان: 30دقیقه
زمان انتخابی:1دقیقه