میکامال کیش


خدمات ارائه شده :

تیزر تبلیغاتی

اینتراکتیو

طراحی وب سایت

پروژه میاکال کیش، بزرگترین مجموعه تجاری تفریحی در جزیره زیبای کیش
مجموعه میکامال با تلفیق فضای خرید و امکانات منحصر به فرد تفریحی و رفاهی قطب تازه و درخشانی برای گردشگری کیش خواهد بود.
نمایش تمام جزییات مجموعه تجاری تفریحی با اینتراکتیو
ارائه اینتر اکتیو در نمایشگاه Mapicفرانسه
نمایش مراحل ساخت برای آگاهی رسانی از ساخت مجموعه
معرفی شرکت پارس میکا کیشیکی از بزرگترین شرکتهای ساخت و ساز
استفاده موثر از پکیج اینتر اکتیو برای فروش

خروجی های این پروژه

مستند تبلیغاتی

شرکت میکامال
تکنیک ساخت: رئال و موشن گرافیک
تاریخ تولید:1396
زمان: 30 ثانیه

شرکت میکامال
تکنیک ساخت: اینتراکتیو
تاریخ تولید:1396

شرکت میکامال
تکنیک ساخت: اینتراکتیو
تاریخ تولید:1396

شرکت میکامال
تکنیک ساخت: اینتراکتیو
تاریخ تولید:1396

شرکت میکامال
تکنیک ساخت: اینتراکتیو
تاریخ تولید:1396

شرکت میکامال
تکنیک ساخت: اینتراکتیو
تاریخ تولید:1396

شرکت میکامال
تکنیک ساخت: اینتراکتیو
تاریخ تولید:1396

شرکت میکامال
تکنیک ساخت: اینتراکتیو
تاریخ تولید:1396

شرکت میکامال
تکنیک ساخت: اینتراکتیو
تاریخ تولید:1396

شرکت میکامال
تکنیک ساخت: اینتراکتیو
تاریخ تولید:1396

شرکت میکامال
تکنیک ساخت: اینتراکتیو
تاریخ تولید:1396

شرکت میکامال
تکنیک ساخت: اینتراکتیو
تاریخ تولید:1396

شرکت میکامال
تکنیک ساخت: اینتراکتیو
تاریخ تولید:1396

شرکت میکامال
تکنیک ساخت: اینتراکتیو
تاریخ تولید:1396

وب

نوع وب سایت : شرکتی داینامیک
زبان برنامه نویسی : PHP 7.0 , HTML5 , CSS3 ,BOOTSTRAP , JS
بانک اطلاعاتی : داینامیک mySQL
تاریخ طراحی و اجرا : 1395