شرکت رویین ساز اراک


خدمات ارائه شده :

مستند تبلیغاتی

شرکت روئین ساز اراک واقع در شهرک صنعتی اراک با هدف تولید دکل های برق، گارد ریل توانسته است تاثثیر بسزایی در تولید ملی داشته باشد. این شرکت با همکاری دنا کاوه و فلز گستران نور در تولید شمش مس و آلمینیوم صادرات این محصولات را به کشورهای دیگر راه اندازی نموده است .
- نمایش خط تولید شرکت رویین ساز
- نمایش مراحل ساخت محصولات
- معرفی سه شرکت ، مصاحبه با مدیریت
- استفاده موثر از پکیج در نمایشگاههای داخلی و خارجی،همایش، سمینار و شبکه داخلی کشور

خروجی های این پروژه

مستند تبلیغاتی

شرکت رویین ساز اراک
تکنیک ساخت: رئال، انیمیشن سه بعدی
تاریخ تولید:1387
زمان: 30دقیقه
زمان انتخابی:1دقیقه

شرکت رویین ساز اراک
تکنیک ساخت: رئال
تاریخ تولید:1387
زمان: 30دقیقه
زمان انتخابی:1دقیقه