شرکت دنا کاوه


خدمات ارائه شده :

مستند تبلیغاتی

شرکت دنا کاوه واقع در شهرک صنعتی ساوه با هدف تولید محصولات فلزی ، محصولات صنعتی کوتینگ فلزات و مهندسی مکانیک عمومی محصولات خود را ارائه می نماید.
- نمایش خط تولید شرکت دنا کاوه
- نمایش مراحل ساخت محصولات
- معرفی سه شرکت ، مصاحبه با مدیریت
- استفاده موثر از پکیج در نمایشگاههای داخلی و خارجی،همایش، سمینار و شبکه داخلی کشور

خروجی های این پروژه

مستند تبلیغاتی

شرکت دناکاوه
تکنیک ساخت: رئال
تاریخ تولید:1387
زمان: 30دقیقه
زمان انتخابی:1دقیقه