برسام طب


خدمات ارائه شده :

هویت برند

شرکت بازرگانی برسام طب پویا با هدف گسترش محصولات ضدعفونی کننده در درکنار شرکتهای بزرگ این صنف با تفکر و استراتژی متمایز فعالیت خود را در سال 1396 آغاز نموده است.

خروجی های این پروژه

هویت برند