استاد وحید اسدالهی


خدمات ارائه شده :

ویدئو موزیک

استاد وحید اسداللهی نوازنده سازهای کوبه ای که کنسرتهای مختلفی در کشورهایکانادا،امریکا،المان،ایتالیا و باکو برگزار نموده است.تاکنون 3بار موفق به کسب مقام اول جشنواره موسیقی فجرشده است.

خروجی های این پروژه

مستند تبلیغاتی

استاد وحید اسدالهی
تکنیک ساخت: رئال
تاریخ تولید:1393
زمان: 30 ثانیه

استاد وحید اسدالهی
تکنیک ساخت: رئال
تاریخ تولید:1393
زمان: 30 ثانیه